Amerika’da Doktorluk Yapmak

Usmle & Ecfmg Sertifikası
USMLE sınavı nedir?

USMLE kısaltması United States Medical Licence Examination Kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta olup, sahip olduğunuz ve ya olacağınız tıp fakültesi diplomasının Amerika Birleşik Devletlerinde sertifikalandırılacak olan sınavlar dizisidir. Sınav 3 aşamadan(Stepten) oluşup 2. aşaması hem yazılı hem de sözlü bölümlerden oluşur.

Sınav Steplerini detaylı anlatabilir misiniz?

Sınav toplam 3 stepten oluşur. Steplerden bahsetmeden önce USMLE sınavlarının komite sisteminde eğitim gören fakülteler için daha anlaşılır olduğunu belirtmek isterim. Örnek olarak TUS sınavında Biyokimya konularını sınıflandırırken moleküllerin yapı grupları ve ilişikte oldukları reaksiyonları ana başlıklar olarak düşünürüz, fakat Usmle sınavlarının tüm Steplerinde sistemik yaklaşımın her zaman geçerli olduğunu görmekteyiz. TUS sınavından ve fakülte derslerimizden örnekler ile açıklayacak olursam;

Step 1 Temel bilimler ağırlıklı bir sınavdır, fakat temel bilimleri sistemik olarak değerlendiren bir sınavdır, bilinen temel bilim derslerinin dışında Türkiye’de Dönem 1 dersi olarak bilinen Davranış Bilimleri (Behavioural Science) ilginç bir şekilde sınavda ciddi bir katılım payına sahiptir. Step 1 sınavı bilgisayar karşısında uygulanan bir sınavdır.

Step 2 Klinik bilimler ağırlıklı bir sınavdır, yine sistemik yaklaşım ön plandadır. Sınavın 2 aşaması vardır, bunlar Klinik Bilgi (CK) ve Klinik Beceri (CS) aşamalarıdır. CK sınavında yine davranış bilimleri dersi konu olarak mevcut TUS tababetimizden farklı konu olarak karşımıza çıkmaktadır. CK sınavı bilgisayar karşısında uygulanan bir sınav iken, CS sınavı sözde sahip olduğu hastalığın tüm bulgu ve semptomlarını gerçek hasta gibi sergileyen profesyonel tiyatrocular ile birebir hikaye, muayene ve raporlama kısımlarının tamamlandığı gerçek bir sınavdır. Step 2 CS sınavı için dünya üzerinde Tıp sınavları arasında ana dili İngilizce olmayan yabancı bir katılımcı için girilebilecek en zor sınav diyebilirim.

Step 3 Klinik bir sınav olup çok daha profesyonel şekilde klinik ayırıcı tanıların konulduğu ve değerlendirildiği bir sınavdır. Sınav toplam 2 gün sürmekte olup bilgisayar karşısında gerçekleşmektedir.

Sınavların bilgisayar karşısında ve ya hasta başında yapıldığını söylediniz biraz açıklar mısınız?

Evet sınavın bilgisayar karşısında olanları ve hasta başında olanı vardır. Step 1, Step 2 CK ve Step 3 bilgisayar karşısında verilen sınavlardır. Step 1 ve Step 2 CK Avrupa sınav merkezlerinden biri olan Ankara’da girilebilen sınavlardır. Her iki aşama da gün boyu gerçekleşen sınavlardır. Step 2 CS Amerika’da 10 merkezde gerçekleşen bir sınavdır, yine gün boyu gerçekleşen bir sınavdır. Step 3 ise Amerika’da bir çok şehirde gerçekleşebilen bir sınav olup 2 gün boyunca bilgisayar karşısında uygulanır.

USMLE hakkında genel bilgiler verdiniz, fakat bu sınavların hangi aşamasında sertifika alma hakkınız oluyor? Ve ya tüm sınavları almak zorunda mıyız?

Bu soruda öncelikle hedefimizi iyi tanımlamamız gerekiyor. Amerika birleşik devletlerini bir devlet gibi değil kıta olarak düşünmeliyiz öncelikle. Dolayısı ile Amerikalı meslektaşlarımızda objektif bir şekilde girmek zorunda olduğu bu sınavlar hedefimize göre bize farklı seçenekler sunabilmektedir. Örneğin bir takım dahili bilimler ve ya psikiyatri gibi asistanlık, ve ya araştırma (Research) programları Step 1 ile bile asistanlık kabul eder iken cerrahi bölümler Step1, ve her iki Step 2 sınavını aldıktan sonra elde edilen ECFMG sertifikasını şart koşmaktadır. ECFMG kısaltması Educational Commission for Foreign Medical Graduates kelimelerinden oluşup yabancı hekimlerin özellikle girişimsel bölümleri tercih etmeden önce elde etmek zorunda oldukları bir belgedir. Step 3 ise lisansınızın eyaletler arası akreditasyonu ve geçerliliğini sağlayan, yabancılar için kalıcı oturum vizesi için gerekli olan değerli bir sınavdır. Asistanlık ve ya Fellowship(Türkiyedeki Başasistanlık) pozisyonları için ECFMG sertifikamızı almamız şarttır.

Bildiğimiz gibi Göz hastalıkları asistanlığı ülkemizde çok zor elde edilebilen bir asistanlıktır. Amerikada şansımız sizce nedir?

Açıkcası bu konuda ümitvar cümleler kuramam, Amerika genelinde de göz kıymetli bir branştır tıpkı bizde olduğu gibi. Ve kliniklerin göz hastalığına yabancı asistan alma olasılığı çok düşüktür. Numerik bir değer verecek olursak %0,3. Fakat başasistanlık şansımız mevcuttur. Bunun sebebi ise Amerika’da uzmanlığını alan bir hekim çok yüksek fiyatlardan teklifler alıp iş hayatına başlayabiliyor, eğitimine bir yandal ile devam etmek zaten tıp fakültesinde oldukça yüksek oranlarda devlete borçlanmış olan Amerikalı meslektaşlarımız için cazip olmayabiliyor. O yüzden biz yabancı adaylar olarak başasistanlık pozisyonlarını düşünebiliriz. Fakat başasistanlık pozisyonlarının geçici pozisyonlar olduğunu ve size kalıcı çalışma lisansı sağlamadığını bilmenizi isterim.

Peki sizce USMLE sınavlarına ne zaman girilmelidir? Zamanlama olarak bir öneriniz olur mu?

Öncelikle tüm bu anlattığım sınavların emek ve maddi destekler gerektirdiğini bilmenizi isterim. Amerika bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da adaylara inanılmaz bir esneklik tanıyor. Tıp Fakültesine başlamış olmanız ve bunu belgelemeniz sınavlara girebilmeniz için yeterli. Fakat tüm USMLE kitaplarında ve girmek istediğiniz hastanelerde çok değerli bir takım kriterler var. Her bir Step’i kaç denemede geçtiniz, ve skorlarınız nedir. Dolayısı ile bu iki sebepten ötürü problem yaşamamak istiyorsak sınavlara kendimizi tam hazır hissettiğimiz anda girmeliyiz. Asistan arkadaşlardan sınava girmeyi düşünenler ise, TUS da öğrendiklerinin üzerine çok farklı algoritması ve değerlendirme kriterleri olan bu sınava ayrı bir motivasyon ile çalışmaları gerektiğidir. Maddi olarak her bir sınav için 1500 dolar ödememiz gerekiyor. Ve Step 2CS ve Step 3 için Amerika’da olmamız gerekiyor. Step 3 bize seçmeler ve ya elemelerde katkı sağlamadığı için Amerika’da olunan bir dönemde alınsa da olur.

Siz sınavlarınızı ne zaman verdiniz asistan arkadaşlara tavsiyeniz ne olur?

Ben asistanlığımın ilk yılında Step 1 ve Step 2 CK sınavlarımı verdim, Kasım 2016’da Step 2CS sınavımı verdim. Asistan arkadaşlara tavsiyem TUS bilgileri daha eskimeden asistanlıklarının ilk 12-18 aylık kısmında sınavlarına girmeleri.

Peki çalışma kaynağı olarak öneri ve ya önerileriniz var mı?

Amerika Birleşik Devletlerinin sanırım temel aldığı sınav parametrelerinden birisi konuların felsefesini anlamanızın ve bunun üzerine yorumlar yapabilmenizin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda birer tane kitap ve bir tane de soru bankası web sitesi önereceğim. Step 1 ve 2’ler için First Aid kitapları, Step 3 için de Master the Boards kitabını öneriyorum. Soru bankası kaynağı olarak da online hizmet veren Uworld Soru bankasını öneriyorum. Bu kaynaklar hakkıyla çalışıldıktan sonra kesinlikle çok yüksek skorlar almayı sağlayacaktır.

Dr. Uğur ÇELİK kimdir?

1982’de Adana’da doğdu, ilk ve orta öğrenimimden sonra, 2007 Marmara üniversitesinden mezun oldu. 2008 yılında Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz asistanlığına başladı. Asistanlık sonrasında Gaziosmanpaşa Taksim eğitim ve araştırma hastanesinde ve Medeniyet Üniversitesi Göztepe eğitim ve araştırma hastanesinde uzman olarak çalıştı. Şuan Acıbadem hastanesinde görev yapmaktadır.

Turkish Ophthalmological Association
LookUs & Online Makale