Asistan Gözünden Ulusal Kongrede Yapılan TOD GO Faaliyetleri

2012 yılında kurulan  TOD GO grubunun amacı genç oftalmologlara dernek yönetimi konusunda deneyim kazandırmak ve onları bir araya getirerek ekip olarak çalışmanın gücünü ve önemini kavratmaktır. Ayrıca TOD GO, genç oftalmologların yönetimsel ve bilimsel anlamda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif ve etkin rol alabilmesi için çaba sarf etmektedir.

2016 yılından bu yana  Dünya’nın farklı yerlerinden genç oftalmologlar TOD Ulusal Kongresine davet edilerek ilişkiler geliştiriliyor. Bu buluşmaların Genç oftalmologların  bilgi ve tecrübelerinin arttırması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kliniklerde çalışmalarına imkân sağlamak için rehberlik yapması ve bu konudaki bilgi akışına katkıda bulunabilmesi açısından önemli olduğunu aşikârdır.

Bu yıl  53.sü düzenlenen Ulusal kongreye 20 ülkeden 34 yabancı genç oftalmolog TOD GO grubunun davetlisi olarak geldi. TOD GO grubu, ulusal kongrede Türk ve konuk genç oftalmologların konuşmalarının olduğu 4 farklı oturum düzenledi. Ayrıca bu oturumlar ve sosyal toplantılara TOD GO fahri üyelerinin de davet edilmesiyle geçen yıllara oranla daha etkin ve katılımın fazla olduğu TOD GO etkinlikleri haline geldi. Yabancı davetlilerin ve fahri üyelerin de katılımıyla 8 Kasım Cuma akşamı gerçekleştirilen kokteyl ise sosyal ilişkilerin ilerlemesine ve ileride yurtdışında çalışmak ya da gözlemci olarak bulunmak isteyen genç hekimler için bağlantıların kuvvetlenmesine olanak sağladı. Bu yıl da genç oftalmologların, fahri üyelerin ve asistanların katkılarıyla kongre gazetesi 4 sayı halinde hazırlandı. Bir sonraki kongrelerde de TOD GO etkinliklerinin sürdürülmesinin, genç oftalmologların deneyimlerinin artması ve  uluslararası ilişkilerde bağlantılar kazanabilmesi adına yararlı olduğunu düşünmekteyiz. TOD üyesi asistanlardan asistanlık eğitiminde ilk iki yılını tamamlayanlar TOD-GO fahri üyesi olabilir, kongre gazetesinin çıkartılması, yabancı konuklarla sosyal program için katkıda bulunulması, kongre ve kurs organizasyonları gibi TOD GO aktivitelerine katılabilir ve destek verebilirler. TOD GO aktivitelerine katkı ve katılım sağlamak, benim gibi asistanlığını yapmakta olan genç hekimlerin şimdiki ve gelecekteki oftalmoloji yaşamına ve akademik hayatına katkı sağlayabilmesi açısından, bizler de TOD GO aktivitelerinde daha aktif rol almalıyız.

Gülşah Gümüş

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları ihtisasına devam etmektedir. 2015 yılından beri profesyonel olarak dans etmektedir. TOD Genç Oftalmologlar Grubu fahri üyesidir.Türk Oftalmoloji Derneği
LookUs & Online Makale