GÖREV DAĞILIMI

GO-MYK KOORDİNATÖRÜ:

Dr. Remzi AVCI

GO BAŞKANI:

Dr. Çağatay ÇAĞLAR

GO DANIŞMANI (ÖNCE Kİ DÖNEM BAŞKANI):

Dr. Alper AĞCA

GO SEKRETERİ:

Dr. Yusuf YILDIRIM

GO YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ:
Dr. Muhammed BATUR
Dr. Çağatay ÇAĞLAR
Dr. Cumali DEĞİRMENCİ
Dr. Muhsin ERASLAN
Dr. Murat HASANREİSOĞLU
Dr. Arif Taylan ÖZTÜRK
Dr. Nihat SAYIN
Dr. Mehmet Ali ŞEKEROĞLU
Dr. Hatice Nur TARAKÇIOĞLU
Dr. Yusuf YILDIRIM
Dr. İhsan YILMAZ

SOE Temsilcisi
Dr. Murat Hasanreisoğlu

GO WEB SİTESİ SORUMLUSU:
Dr. Çağatay Çağlar
Dr. Yusuf Yıldırım

GO TOD BÜLTEN SORUMLUSU:
Dr. Nilüfer Yeşilırmak

GO DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU:
Dr. Murat Hasanreisoğlu
Dr. Arif Taylan Öztürk
Dr. Nilüfer Yeşilırmak
Türk Oftalmoloji Derneği
LookUs & Online Makale