TARİHÇE

TOD GO grubu 2012 yılında kuruldu. Yurt dışında Avrupa ve Amerika’da örnekleri olan bu grubun kurulma amacı genç oftalmologlara dernek yönetimi konusunda deneyim kazandırmak ve onları bir araya getirerek ekip olarak çalışmanın gücünü ve önemini kavratmaktı. GO’ların kurulmasında dönemin TOD başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak öncülük etti ve ilk başkanı Dr. Banu Turgut Öztürk (2012-2013) oldu. Daha sonra sırasıyla Dr. Cem Küçükerdönmez (2014), Dr. Altuğ Çetinkaya (2015) ve Dr. Afsun Şahin (2016) başkanlık yaptılar. 2016 yılına kadar dernek içinde çeşitli görevler üstlenen ama akademik birimlerin gölgesinde kalan GO’lar Prof. Dr. Reha Ersöz’ün TOD başkanlığı dönemindeki vizyon ve hedefleri, Prof. Dr. Halil Ateş’in koordinatörlüğü ve Dr. Alper Ağca’nın başkanlığıyla kimliğine daha net olarak kavuştu ve daha aktif bir grup haline geldi.

GO’lar bu dönemle birlikte bir ivme kazandı ve TODEM kursları yapıldı, endüstriyle ortak yarışmalar düzenlendi, Ulusal Kongrede paneller gerçekleştirildi, kongre gazetesi çıkarıldı ve Avrupa GO’ları Ulusal Oftalmoloji Kongresine davet edilerek ilişkiler geliştirildi. Mayıs 2019 itibarıyla 216’sı aktif, 46’sı fahri üye olmak üzere toplamda 262 üyesi bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Türk Oftalmoloji Derneği
LookUs & Online Makale