NEDEN GENÇ OFTALMOLOGLAR

Genç oftalmologlar grubunun en büyük amacı mesleğin ilk yıllarında olan oftalmologlara her açıdan katkı sağlamaktır.
Amaçlarımız:

  • Türkiye’deki genç oftalmologların kollektif çalışmalarına imkan sağlamak
  • Genç oftalmologların gelecekteki kariyerlerini olumlu manada geliştirmek için onları yönetimsel ve bilimsel anlamda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif ve etkin rol alabilmesi için bilgi birikimi ve ortak güç yaratmak
  • Uzmanlık eğitimi süresince ve sonrası dönemde yurtiçi ve yurtdışında mesleki eğitim ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik sağlamak
  • TOD kongresinde ve Nisan kursunda genç oftalmologlara yönelik içerik ve oturumlar sağlamak
  • Farklı Avrupa ülkelerindeki genç oftalmologlar arasında işbirliğine dayalı oluşumları ve iletişim ağını oluşturma konusunda cesaretlendirmek
  • TOYK, EBO, ICO sınavı gibi mesleki sınavların tartışmaları için platform sağlamak
  • Diğer ülkelerin ulusal dernekleri ile ilişki kurulması ve ortak bilimsel ve sosyal organizasyonlar önermek
  • Genç oftalmologların bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kliniklerde çalışmalarına imkan sağlamak için rehberlik yapmak ve bu konudaki bilgi akışına katkıda bulunmak
  • Genç oftalmologların dahil olduğu tartışmalı konularda farkındalığı arttırmak, sesini duyurmak ve tartışma için platform sağlamak
Türk Oftalmoloji Derneği
LookUs & Online Makale